CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2010-04-18

Att köra radio vid tillfälliga
besök i utlandet

(Denna information är skriven av SMØSMK Gunnar Kvarnefalk för QTC nr 2006:6-7
samt reviderad av Gunnar Kvarnefalk 2009-02-06. )
.

Sedan början av 1990-talet är det möjligt att ta med sin radiosändare – eller låna en i besökslandet – och sända utan att söka tillstånd i landet om det är ett tillfälligt besök. De s.k. CEPT-länderna har i en rekommendation TR 61-01 möjliggjort detta. Redan nu vill jag påpeka att inte alla CEPT-länder tillåter denna möjlighet. För de länder där det är tillåtet skall landets i rekommendationen angivna prefix användas före den egna signalen t.ex DL/SMØSMK.

Vad ni ska ta med är en bevittnad kopia av tillståndet eller certifikatet med påtecknad anropssignal. Det är också bra att ta med det s.k. förklaringsbrevet  som kan hämtas på PTS hemsida.

Detta brev, som informerar om att tillståndet gäller för evigt och vilken telegrafihastighet som gällde för en viss tillståndsklass, hämtas på PTS webbplats: 

Förklaringsbrevet på svenska
http://www.pts.se/upload/Documents/SE/radioamator_svensk.pdf

Förklaringsbrevet på engelska
http://www.pts.se/upload/Documents/EN/Radio_amateurs.pdf

Det är viktigt att påpeka att endast originalsignalen kan användas, en myndighet i ett land skall genom att kontakta PTS kunna få information att den signal som luftas är riktig.

Ni måste också ta reda vad som gäller i det aktuella landet såsom nationella bandplaner, effektgränser m.m.

Rekommendationen definierar inte vad som menas med ett temporärt besök, men det skall inte vara ett permanent boende.

Rekommendationen ger inget grönt kort vid tullen, normala införselregler gäller.

CEPT = Conférence des Administrations Européennes des Postes et des Télécommunications
(Det europeiska samarbetsorganet för administrationer inom post- och teleområdena)


Förteckning över länder som har implementerat CEPT T/R 61-01 (CEPT- licensen)

I nedanstående tabell kan ni se vilka länder som tillåter alla svenska sändaramatörer att använda radiosändare I anmärkningskolumnen (remarks) finns all nödvändig information

Förklaringar till anmärkningstabellen:

Implemented
Landet accepterar CEPT–licensen och tillåter att att en utländsk medborgare får använda radiosändare.

Not implemented (endast för information)
Landet tillåter inte radioanvändning av en utländsk medborgare som har CEPT-licens, i detta fall måste separat tillstånd sökas i landet.

Call sign prefix
Besökslandets prefix som anropssignalen skall börja med.

National licences equivalent to the CEPT-licence
Den nationella licensen som motsvarar CEPT-licensen och som därigenom bl.a informerar om vilka frekvenser och effekter som får användas

Morse proficiency required for use of HF
Morse kunnande krävs för att köra kortvåg. Ta med förklaringsbrevet

Operating privileges issued by non-CEPT Adminstration to holders of the CEPT-Licence
Information om vilken licensklass som gäller vid radiotrafik detta reglerar frekvenser och effekter vid besök i icke CEPT-länder. (Användes av länder som inte tillhör CEPT men har överenskommelse)

Tabellen hämtas från
http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1802

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV