CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2006-03-11

ELSÄKERHET

 

All elektrisk utrustning som skall anslutas till elnätet och som är avsedd att säljas till allmänheten måste vara godkänd av SEMKO (S-märkt) eller motsvarande myndighet i annat land (EG). Men kravet på godkännande gäller inte amatörradioutrustning.

 

Du bör inte arbeta med nätspänningsansluten utrustning om Du inte har kunskap och är säker på vad Du gör.

Vid konstruktion av nätansluten utrustning eller utrustning med spänningar över 40 V gäller följande:

 • Förse den elektriska utrustningen med beröringsskydd av metall eller isolermaterial. Om exempelvis nollställningsskruven på ett panelinstrument är av metall kan den vara spänningsförande och måste då skyddas mot beröring. Tänk också på brandrisken om värmeutvecklingen är hög och ventilationen dålig.
 • Alla metalldelar som normalt inte har spänning skall jordas. Jordningen skall ske antingen till elnätets skyddsjord eller anslutas med jordlina till ett separat jordspett.
 • Telegrafinyckeln skall kopplas så att hävarmen, den Du håller i, blir förbunden till jord (chassi).
 • Mikrofonen skall kopplas så att åtkomliga metalldelar blir förbundna med jord (chassi). Trots detta finns risk för brännsår på läpparna om sändaren lämnar hög uteffekt och är ansluten till en olämpligt utförd antenn.

 

Om du använder ett spänningsaggregat som inte är typgodkänt, eller om själv bygger så bör du tänka på att:

 • Använd S-märkt tvåpolig strömbrytare som bryter både fas och nolla och som är godkänd för den avsedda arbetsspänningen.
 • Använd alltid fulltransformator i spänningsaggregat. Den isolerar stationen från nätet.
 • Koppla urladdningsmotstånd (bleedermotstånd) över filterkondensatorerna. Då laddas dessa ur när aggregatet stängs av. Urladdningsmotstånden ska tåla fyrdubbla effekten.
 • Använd jordfelsbrytare som skyddar mot överslag

 

När du reparerar en utrustningen ska den vara spänningsfri.

Före arbetet ska du se till att:

 

 • Stänga av utrustningens huvudströmbrytare.
 • Dra ut stickproppen ur vägguttaget (dubbel säkerhet).
 • Ladda ur alla filterkondensatorer som kan ha spänning kvar. Det gör urladdningsmotstånden om det finns sådana.

 

Måste du trimma eller söka fel i en utrustning med spänningarna tillslagna?

Då ska du göra så här:

 • Arbeta inte med utrustningen om du är trött eller sömnig.
 • Du får inte vara ensam. Hjälp måste finnas i närheten som vet var nätströmbrytaren sitter och som kan ge hjälp och konstgjord andning vid ett el-olycksfall.
 • Se till att du inte kan få ström genom kroppen. Arbeta därför helst bara med en hand och håll resten av dig borta från utrustningen och från jordade föremål som chassi, och värmeelement etc. Stoppa andra handen i fickan!
 • Ha inga hörlurar på huvudet. Använd en högtalare om du måste trimma ljudet.
 • Använd jordfelsbrytare

 

Se upp med ackumulatorbatterier!

Till exempel om du arbetar med mobila utrustningar.

 • Även om polspänningen är låg så kan ackumulatorbatterier ge mycket stora strömmar vid en kortslutning. Kortslutningsströmmen genom metallföremål ger då brännskador. Använd därför isolerade verktyg avsedda för batteripolskor och tag av dig ringar, klockor och halsband.
 • Akta dig för den frätande elektrolyten i ackumulatorbatterierna. Speciellt för stänk i ögonen. Vätgasen i batteriet kan explodera så använd gärna skyddsglasögon.
 • Använd helst inte vanliga bilbatterier inomhus. Gasutvecklingen ger risk för en explosion om inte vätgasen ventileras bort på rätt sätt.
 • Om du arbetar i en batteriansluten utrustning med likspänningsomvandlare måste du komma ihåg att det kan finnas livsfarliga spänningar trots att inspänningen är låg.

 

Undvik att röra vid antennerna när du är uppe på ett tak eller i ett träd:

 • På sändarantenner finns mycket hög HF-spänning även vid låg sändareffekt. Den kan ge dig brännsår. Stöten kan också få dig att tappa balansen och trilla ner.
 • En mottagarantenn som är ansluten till en så kallad 'allströmsapparat' kan bli spänningsförande med nätspänning om något fel uppstår i skyddskretsarna.
 • Under åskväder kan antennen laddas upp statiskt till mycket höga spänning. Ibland även vid snöfall eller dimma då laddade partiklar är i rörelse, Håll dig då borta från antennledningen eller se till att antennen har en bra likströmsjordning.
 • Undvik att komma för nära starka radiofält. Gå till exempel inte framför en riktantenn som sänder ut höga frekvenser med hög effekt.

 

Top of page
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV