CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2009-02-22

NÖDTRAFIK/NÖDSIGNALERING
Nödsignalering förekommer dagligen i vårt samhälle. Främst tänker vi på nödsignalering när vi hör telefonnumret 112, men nödsignalering kan även förekomma på radio.

Definitionen för nödtrafik på radio är:
Trafik för att förebygga eller reducera ytterligare skadeverkningar vid uppenbar risk för allvarlig person- eller egendomsskada eller då någon är svårt skadad eller i livsfara.

Nödsignalering vid sjö- och luftradiotrafik
På telefoni utgörs nödsignalen av ordet MAYDAY uttalas som det franska uttrycket "m'aider" (mäde).

Nödsignalering på telegrafi utgörs av kombinationen

... ---... (SOS)

som sänds sammanhängande, med strecken väl utdragna, så att de tydligt kan skiljas från punkterna. Även "dåligt" telegrafikunniga skall direkt kunna känna igen ett SOS.

Om Du hör en nödsignal på radio,

 

Avbryt Avbryt omedelbart din egen sändning
Lyssna Lyssna på nödmeddelandet
Skriv ner Skriv ner vad som sägs
Notera Notera position, frekvens, tidpunkt etc.
Ej svar Får inte stationen svar från någon anmäl omgående vad Du hört antingen till larmnumret 112,
eller annan myndighet ex. vis. kustradion.
 

Internationella nödfrekvenser
Telefoni på 2182 kHz, eller på VHF frekvenserna för luft- respektive sjöradiotrafik 121,50 MHz och 156,80 MHz eller på vilken annan tillgänglig frekvens som helst.Nödsignalering på amatörbanden
Internationellt nödmeddelande på amatörradiofrekvenserna förekommer med uttrycket CQ EMERGENCY.

I Sverige kan man även ropa NÖDANROP på svenska. (På amatörradiofrekvenser kan även orden MAYDAY på telefoni resp SOS på telegrafi förekomma.)

När man hör nödsignaler på amatörradiobanden skall man i första hand vänta och höra om någon station svarar som är bättre placerad.

Om det blir Du som svarar motstationen, skall du fråga efter följande:
 

Var? Var finns olycksplatsen?
Vad? Vad har hänt?
Vem? Vem nödanropar?
Hur? Hur kan hjälpen se ut (ambulans, brandkår, polis, sjöräddning)?
När? Datum, tid och frekvens?
När får jag/vi kontakt igen?

 

Om nödmeddelande skall förmedlas inom Sverige måste Du meddela operatören att nödanropet kommit via radio.
Olycksplatsten kan ju ligga i ett annat telefonriktnummerområde än där Du befinner Dig och där nödanropet kommer ifrån.

Nödtrafik går före alla annan trafik och innebär att man under nödtrafiken får avvika från de vanliga bestämmelserna. Man är skyldig att ställa upp i en nödsituation och vidtaga åtgärder genom att kontakta polis eller annan myndighet.

 

Top of page

 
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV