CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2006-03-11

Q-FÖRKORTNINGAR
Nedan finns tre tabeller:
 
 • Q-förkortningar som ingår i proven för alla licensklasser
   
 • Övriga Q-förkortningar som används av radioamatörer
   
 • Q-förkortningar som som används av sjö- och lufttrafik
 •  

  Q-förkortningar som ingår i proven för alla licensklasser
  Förkortning Fråga Svar eller meddelande 
  QRK
  Vilken uppfattbarhet har mina (eller ...:s) signaler? Uppfattbarheten hos Era (eller ...:s) signaler är
  1. dålig
  2. bristfällig
  3. ganska god
  4. god
  5. utmärkt
  QRM
  Är Ni störd av annan station? Störningar från annan station
  (1. obefintliga
  2. svaga
  3. måttliga
  4. starka
  5. mycket starka) 
  QRN
  Besväras Du av atmosfäriska störningar Atmosfäriska störningar är
  (1. obefintliga
  2. svaga
  3. måttliga
  4. starka
  5. mycket starka) 
  QRO
  Skall jag öka sändareffekten? Öka sändareffekten 
  QRP
  Skall jag minska sändareffekten? Minska sändareffekten 
  QRS
  Skall jag minska sändningshastigheten? Minska sändningshastigheten (till ... ord i minuten) 
  QRT
  Skall jag avbryta sändningen? Avbryt sändningen 
  QRV
  Är Ni redo? Jag är redo 
  QRX
  När anropar Ni mig härnäst? Jag anropar Er igen kl ... /på ... kHz (eller ... MHz)/ 
  QRZ
  Vem anropar mig? Ni anropas av ... på frekvens nr ... (... kHz eller ...MHz) 
   Top of page
  QSB
  Varierar min signalstyrka? Er signalstyrka varierar 
  QSL
  Kan Ni ge mig kvittens? Jag kvitterar 
  QSO
  Har Ni förbindelse med ... direkt (eller genom förmedling)? Jag har förbindelse med ... direkt (eller genom förmedling av ...) 
  QSY
  Skall jag gå över till annan frekvens? Gå över till annan frekvens /eller till frekvens nr ... (... kHz eller ... MHz)/ 
   
  QTH
  Vilken är Er position i latitud och longitud (eller angiven på annat sätt)? Min position är ... latitud ... longitud (eller angiven på annat sätt

   

  Top of page
  Övriga Q-förkortningar som används av radioamatörer
  Förkortning Fråga Svar eller meddelande 
  QRA
  Vad heter Din station? Min station heter.......
  QRB
  På ungefär vilket avstånd från min station befinner Du Dig? Avståndet mellan våra stationer är ungerfär.......sjömil/km.
  QRG
  Kan Ni ange min (eller ...:s) exakta frekvens? Er (eller ...:s) exakta frekvenser är ... kHz (eller... MHz) 
  QRH
  Varierar min frekvens? Er frekvens varierar 
  QRI
  Hurudan är min sändningston? Er sändningston är ...
  1. god
  2. varierande
  3. dålig 
  QRL
  Är Ni upptagen? Jag är upptagen (med ...) Var god stör mig inte 
  QRQ
  Skall jag öka sändningshastigheten? Öka sändningshastigheten (till ... ord i minuten) 
  QRU
  Har Ni något till mig? Jag har ingenting till Er 
  QRW
  Skall jag meddela ... att Ni anropar honom på ... kHz (eller... MHz)? Var god meddela ... att jag anropar honom på ... kHz (eller... MHz) 
   Top of page
  QSA
  Vilken styrka har mina (eller ...:s) signaler? Era (eller ...:s) signaler är i fråga om styrkan....
  1. knappast uppfattbara
  2. svaga
  3. ganska goda
  4. goda
  5. mycket goda 
  QSD
  Är min teckengivning dålig? Er teckengivning är dålig 
  QSG
  Skall jag sända ... telegram i taget? Sänd ... telegram i taget 
  QSK
  Kan Ni höra mig mellan Era signaler, och får jag i så fall avbryta Er? Jag kan höra Er mellan mina signaler. Ni får avbryta min sändning 
  QSM
  Skall jag repetera det senaste telegrammet jag sände Er (eller något tidigare telegram)? Repetera det senaste telegrammet Ni sände mig (eller telegram nr ...) 
  QSN
  Hörde Ni mig /eller ... (anropssignal)/ på ... kHz (eller ... MHz)? Jag hörde Er /eller ... (anropssignal)/ på ... kHz (eller ... MHz) 
  QSP
  Vill Ni transitera till ... utan avgift? Jag kan transitera till ... utan avgift 
  QSU
  Skall jag sända (eller svara) på denna frekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/ (med sändningsklass)? Sänd (eller svara) på denna frekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/ (med sändningsklass ...) 
  QSV
  Skall jag sända en serie VVV på denna frekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/? Sänd en serie VVV på denna vrekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/ 
  QSW
  Vill Ni sända på denna frekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/ (med sändningsklass ...)? Jag kommer att sända på denna frekvens /eller på ... kHz (eller ... MHz)/ (med sändningsklass ...) 
  QSX
  Vill Ni lyssna på ... /anropssignal(-er)/ på frekvens nr ... (...kHz eller ... MHz)? Jag lyssnar på ... /anropssignal(-er)/ på frekvens nr ... (... kHz eller ... MHz) 
  QSZ
  Skall jag sända varje ord eller grupp flera gånger? Sänd varje ord eller grupp två gånger (eller ... gånger) 
   Top of page
  QTA
  Skall jag annullera telegram nr ... och anse det som osänt? Annullera telegram nr ... och anse det som osänt 
  QTB
  Stämmer ordantalet? Ordantalet stämmer ej. Jag repeterar första tecknet i varje ord eller grupp 
  QTC
  Hur många telegram har Ni att sända? Jag har ... telegram till Er (eller till ...) 
  QTU
  Vilka tider håller Ni öppet? Jag håller öppet från kl ... till kl ... 
  QTV
  Skall jag passa för Er på frekvensen ... kHz (eller ... MHz) (från kl ... till kl ...)? Passa för mig på frekvensen ... kHz (eller ... MHz) (från kl ... till kl ...) 
  QTX
  Vill Ni hålla öppet för fortsatt förbindelse med mig tills jag meddelar vidare (eller till kl ...)? Jag håller öppet för fortsatt förbindelse med Er tills Ni meddelar vidare (eller till kl ...) 
   
  QUA
  Har Ni hört av ... (anropssignal)? Härmed underrättelser om ... (anropssignal

   

  Top of page
  Q-förkortningar som som används av sjö- och lufttrafik
  Förkortning Fråga Svar eller meddelande 
  QRC
  Genom vilket enskilt trafikföretag (eller förvaltning) avräknar Ni? Jag avräknar genom ... (namn på enskilt trafikföretageller förvaltning) 
  QRD
  Varthän är Ni destinerad och varifrån kommer Ni? Jag är destinerad till ... och jag kommer från ... 
  QRE
  Hur dags beräknar Ni anlända till (eller över)... (plats)? Jag beräknar anlända till (eller över) ... (plats)kl ... 
  QRF
  Är Ni på återväg till ... (plats)? Jag är på återväg till ... (plats)
  eller
  Återvänd till ... (plats
  QRJ
  Hur många radiosamtal har Ni att beställa? Jag har ... radiosamtal att beställa 
  QRR
  Är Ni redo för maskinsändning? Jag är redo för maskinsändning. Sänd med en hastighet av ... ord i minuten 
  QRY
  Vilken är min tur? (Avser utväxling av trafik) Er tur är nr ... (eller angiven på annat sätt).(Avser utväxling av trafik
   Top of page
  QSC
  Är Ni ett lastfartyg? Jag är ett lastfartyg 
  QSE
  Vilken är räddningsfarkostens (räddningsredskapets) beräknade avdrift? Räddningsfarkostens (räddningsredskapets) beräknade avdrift är ... (siffra och enhet
  QSF
  Har Ni utfört räddningen? Jag har utfört räddningen och är på väg mot basen ... (med ... skadade, som behöver ambulans) 
  QSH
  Kan Ni erhålla bäring på Er pejlutrustning? Jag kan erhålla bäring /till ... (anropssignal)/ 
  QSI
  - Jag har inte kunnat avbryta Er sändning
  eller
  Vill Ni meddela ... (anropssignal) att jag ej har kunnat avbryta hans sändning /på ... kHz (eller ... MHz)/ 
  QSJ
  Vad är avgiften till ... Er inländska trådavgift inbegripen? Avgiften till ... är ... francs, min inländska trådavgift inbegripen 
  QSQ
  Har Ni läkare ombord /eller är ... (namn på person) ombord/? Jag har läkare ombord /eller .... (namn på person) är ombord/ 
  QSR
  Skall jag repetera anropet på anropningsfrekvensen? Repetera Ert anrop på anropsfrekvensen, jag hörde Er inte (eller jag var störd) 
  QSS
  Vilken arbetsfrekvens kommer Ni att använda? Jag kommer att använda arbetsfrekvensen ... kHz (I regel behöver endast frekvensens sista tre siffror anges
   Top of page
  QTD
  Vad har räddningsfartyget eller räddningsluftfartyget bärgat? ... (identitetsbeteckning) har bärgat
  1. ... (antal) överlevande
  2. vrakspillror
  3. ... (antal) döda 
  QTE
  Vilken är min rättvisande bäring från Er?
  eller
  Vilken är min rättvisande bäring från ... (anropssignal)?
  eller
  Vilken är ...:s (anropssignal) rättvisande bäring från ... (anropssignal)? 
  Er rättvisande bäring från mig är ... grader kl....
  eller
  Er rättvisande bäring från ... (anropssignal) var ... grader kl ...
  eller
  ...:s (anropssignal) rättvisande bäring från ... (anropssignal) var ... grader kl ... 
  QTF
  Vill Ni meddela mig min position enligt bäringar från de pejlstationer Ni kontrollerar? Er position enligt bäringar från de pejlstationer jag kontrollerar var ... latitud, ... longitud, klass ... kl ... 
  QTG
  Vill Ni sända två streck av vardera tio sekunders varaktighet och därefter Er anropssignal (upprepad ... gånger) /på ... kHz (eller ... MHz)/?
  eller
  Vill ni anmoda ... att sända två streck av vardera tio sekunders varaktighet och därefter sin anropssignal (upprepad ... gånger) /på ... kHz (eller ... MHz)/? 
  Jag kommer att sända två streck av vardera tio sekunders varaktighet och därefter min anropssignal (upprepad ... gånger) /på ... kHz (eller ... MHz)/
  eller
  Jag har anmodat ... att sända två streck av vardera tio sekunders varaktighet och därefter sin anropssignal (upprepad ... gånger) /på ... kHz (eller ... MHz)/ 
  QTI
  Vilken är Er rättvisande färdlinje? Min rättvisande färdlinje är ... grader 
  QTJ
  Vilken fart gör Ni? (avser ett fartygs eller luftfartygs fart genom vattnet respektive luften) Min fart är ... knop (eller ... km/h eller engelska mil i timmen) (avser ett fartygs eller luftfartygs fart genom vattnet respektive luften
  QTK
  Vilken fart gör Ert luftfartyg i förhållande till marken? Mitt luftfartygs fart i förhållande till marken är ... knop (eller ... km/h eller engelska mil i timmen) 
  QTL
  Vilken är Er rättvisande styrriktning? Min rättvisande styrriktning är ... grader 
  QTM
  Vilken är Er magnetiska styrriktning? Min magnetiska styrriktning är ... grader 
  QTN
  Hur dags lämnade Ni ... (plats)? Jag lämnade ... (plats) kl ... 
  QTO
  Har Ni lämnat dockan (eller hamnen)?
  eller
  Har Ni lyft? 
  Jag har lämnat dockan (eller hamnen)
  eller
  Jag har lyft 
  QTP
  Skall Ni gå in i dockan (eller hamnen)?
  eller
  Skall Ni gå ned på vattnet (eller landa)? 
  Jag skall gå in i dockan (eller hamnen)
  eller
  Jag skall gå ned på vattnet (eller landa) 
  QTQ
  Kan Ni korrespondera med mig på kod enligt internationella signalboken? Jag ämnar korrespondera med Er på kod enligt internationella signalboken 
  QTR
  Kan Ni ge mig rätt tid? Rätt tid är ... 
  QTS
  Vill Ni sända Er anropssignal nu (eller kl ...) på ... kHz (eller ... MHz) för mätning av Er frekvens? Jag sänder min anropssignal nu (eller kl ...) på ... kHz (eller ... MHz) för mätning av min frekvens 
  QTT
  - Den igenkänningssignal, som följer, är överlagradpå annan sändning 
  QTW
  Hurudant är de överlevandes tillstånd? De överlevande är i ... kondition och behöver snabbt ... 
  QTY
  Är Ni på väg mot olycksplatsen och om så är fallet, när beräknas Ni anlända dit? Jag är på väg till olycksplatsen och beräknar anlända dit kl .../den ... (datum)/ 
  QTZ
  Fortsätter Ni med sökandet? Jag fortsätter med sökandet /efter ... (luftfartyg, fartyg, räddningsfarkost, räddningsredskap, överlevande eller vrakspillror)/ 
   Top of page
  QUB
  Kan Ni i nedan nämnd ordning lämna uppgift på markvindens riktning i rättvisande grader, markvindens hastighet, sikt, rådande väder, molnmängden och molnslaget samt höjden till molnens undersida över ... (observationsplats)? Härmed de begärda uppgifterna: ... (De enheter, som anvädnds för hastighet och avstånd, bör anges.
  QUC
  Vilket nummer (eller annan beteckning) har det sista meddelandet Ni har mottagit från mig/eller från ... (anropssignal)/? Numret (eller annan beteckning) på det sist mottagna meddelandet från Er/eller från ... (anropssignal)/ är ... 
  QUD
  Har Ni mottagit ilsignalen från ... (anropssignal för rörlig station)? Jag har mottagit ilsignalen från ... (anropssignal för rörlig station) kl ... 
  QUE
  Kan Ni telefonera på ... (språk) med hjälp av tolk om så erfordras? Vilka frekvenser kan Ni i så fall använda? Jag kan telefonera på ... (språk) på ... kHz (eller ... MHz) 
  QUF
  Har Ni mottagit nödsignalen från ... (anropssignal för rörlig station)? Jag har mottagit nödsignalen från ... (anropssignal för rörlig station) kl ... 
  QUG
  Blir Ni tvungen att gå ned på vattnet (eller landa)? Jag är tvungen att gå ned på vattnet (eller landa) omedelbart
  eller
  Jag blir tvungen att gå ned på vattnet (eller landa) på (i) ... (position eller plats) kl ... 
  QUH
  Kan Ni ange nuvarande lufttryck vid havsytan? Lufttrycket vid havsytan är nu ... (enheter) 
  QUI
  Är Era positionsljus tända? Mina positionsljus är tända 
  QUJ
  Kan Ni ange rättvisande färdlinje till Er (eller till ...)? Rättvisande färdlinje till mig (eller till ...) är ... grader kl ... 
  QUK
  Kan Ni ange havets tillstånd vid ... (plats eller latitud och longitud) enligt gjorda iakttagelser? Havet vid ... (plats eller latitud och longitud) är ... 
  QUL
  Kan Ni ange dyningen vid ... (plats eller latitud och longitud) enligt gjorda iakttagelser? Dyningen vid ... (plats eller latitud och longitud) är ... 
  QUM
  Får jag återgå till normal trafik? Normal trafik kan återupptas 
  QUN
  Skulle fartyg i min omedelbara närhet /(eller i närheten av latitud ... longitud ...) (eller i närheten av ...)/ ange sin position, rättvisande kurs och fart? Min position, rättvisande kurs och fart är ... 
  QUO
  Skall jag söka efter
  1. luftfartyg
  2. fartyg
  3. räddningsfarkoster (räddningsredskap) i närheten av latitud ... longitud ... (eller angivet på annat sätt)?
  Var god sök efter
  1. luftfartyg
  2. fartyg
  3. räddningsfarkoster (räddningsredskap) i närheten av latitud ... longitud ... (eller angivet på annat sätt
  QUP
  Kan Ni ange Ert läge med
  1. strålkastare?
  2. svart rök?
  3. pyrotekniska signaler? 
  Mitt läge anges med
  1. strålkastare
  2. svart rök
  3. pyrotekniska signaler 
  QUQ
  Skall jag, om möjligt med intermittent ljus, rikta min strålkastare vertikalt mot ett moln, och om jag ser eller hör Ert luftfartyg, därefter rikta ljusstrålen mot vindriktningen och mot vattnet (eller marken) för att underlätta Er nedgång på vattnet (eller Er landning)? Var god rikta, om möjligt med intermittent ljus, Er strålkastare vertikalt mot ett moln, och därefter, om Ni ser eller hör mitt luftfartyg, rikta ljusstrålen mot vindriktningen och mot vattnet (eller marken) för att underlätta min nedgång på vattnet (eller min landning)? 
  QUR
  Har de överlevande
  1. erhållit räddningsutrustning?
  2. tagits upp av räddningsbåt?
  3. nåtts av undsättning från land? 
  De överlevande har
  1. erhållit räddningsutrustning
  2. tagits upp av räddningsbåt
  3. nåtts av undsättning från land 
  QUS
  Har Ni siktat överlevande eller vrakspillror. I så fall, i vilken position? Jag har siktat
  1. överlevande i vattnet
  2. överlevande i flottar
  3. vrakspillror på latitud ... longitud ... (eller angivet på annat sätt
  QUT
  Är olycksplatsen markerad? Olycksplatsen är markerad med
  1. eld- eller röksignaler på vattnet
  2. sjömärke
  3. markeringsfärg på vattnet
  4. ... (ange annan markering
  QUU
  Skall jag dirigera fartyget eller luftfartyget till min position? Dirigera fartyget eller luftfartyget ... (anropssignal) till Er position
  1. genom att sända Er anropssignal och långa streck på ... kHz (eller ... MHz)
  2. genom att på ... kHz (eller ... MHz) sända rättvisande färdlinje till Er position 
  QUW
  Befinner Ni Er i spanings området (beteckning eller latitud och longitud)? Jag befinner mig i spaningsområdet 
  QUY
  Är räddningsfarkostens (räddningsredskapets) position markerad? Räddningsfarkostens (räddningsredskapets) position var kl ... markerad med
  1. eld- eller röksignaler på vattnet
  2. sjömärke
  3. markeringsfärg på vattnet
  4. ... (ange annan markering   

  Top of page
   

   

  CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
  www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV