CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2006-11-12

UTFORMNING AV QSL-KORT

 

Det finns en del enkla regler att följa för att ett QSL-kort ska vara giltigt i olika sammanhang, exempelvis för att ansöka om ett diplom.

Anropssignalen bör tryckas med ganska stor stil, och det är vanligt att man använder olika varianter av mer eller mindre konstnärlig utformning av signalen, men tänk på att den ska vara lätt att läsa. Det egna namnet och adressen ska naturligtvis finnas med och tillhör de uppgifter som bör vara förtryckta. I anslutning till adressen kan det vara lämpligt att ta med uppgifter som motstationen kan behöva för olika typer av diplom, exempelvis län, kommun och församlingsnummer. Är du medlem av en klubb eller organisation kan det vara trevligt att ta med deras logotyp och ange ett "Member of...".

Det gäller att utforma ett kort som innehåller så mycket som möjligt av de nödvändiga uppgifterna förtryckta, så att du bara behöver fylla i några uppgifter för hand. Det finns flera firmor som har färdig design, och vill du göra en egen design är det lämpligt att först studera ett antal exempel. Korten bör ha ett standardiserat format, de flesta använder QSL enligt USA "standard" som är ca 89x140 mm. Ett sådant kort av lämplig tjocklek väger 3 g. Kortet skall absolut inte vara större än A6 (105x148 mm).

Viktigast är att den del som innehåller uppgifter om kontakten blir överskådlig och lättläst och att motstationens anropssignal kan skrivas med ganska stor stil, för att underlätta sorteringsarbetet.

Tekniska uppgifter om din station kan du ha förtryckta, har du flera utrustningar så kan du lösa det genom att ange flera alternativ och sedan ringa in det som gäller en viss kontakt. Någonstans på kortet bör det finnas utrymme för speciella kommentarer.

Följande uppgifter måste alltid finnas med på ett QSL-kort:

1.       motstationens anropssignal.

2.       datum för QSO.

3.       tid för QSO, angiven i UTC (GMT).

4.       trafiksättet, exempelvis 2-vägs CW, 2-vägs foni.

5.       använd frekvens, våglängd (t.ex. 80 m) eller MHz (t.ex. 3,7 MHz).

6.       signalrapport (RST).

7.       underskrift.

Den del som innehåller uppgifterna om ett QSO kan exempelvis se ut på detta sätt:

   

Glad to confirm QSO with Day Month Year  UTC MHz 2way RST
               

   

73 de __________________

Om någon av dessa uppgifter inte är ifyllda är QSL-kortet inte giltigt. Kortet får inte heller innehålla ändringar, överstrykningar eller annat som gör att man kan misstänka att mottagaren har anpassat innehållet. Om du skriver fel, ta ett nytt kort.

Tänk på hur du skriver datum. Det finns många sätt att skriva, och tolka, ett datum. I några länder skrivs månad före dag, det säkraste är därför att antingen ange månaden med text, eller att utforma kortet så att det klart framgår vilka siffror som anger dag respektive månad och år.

Om QSL-kortet har text bara på en sida bör motstationens anropssignal även skrivas på baksidan för att underlätta sortering.

Slutligen - tänk på att det ifyllda QSL-kortet är det intryck motstationen får av dig. Skriv tydligt, texta eller använd maskin/dator.  

 
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV