CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2008-03-24

RST-KODER

End of page

R-skalan, Läsbarhet

1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord urskiljbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 Helt läsbar

 

S-skalan, Signalstyrka

1 Signalerna nätt och jämt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 Starka signaler
9 Mycket starka signaler

 

T-skalan, Ton

1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
2 Mycket rå växelströmston, stabil men omusikalisk
3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
4 Rå växelströmston, stabil och någorlunda musikalisk
5 Tydlig växelströmsmodulerad ton, ostabil men musikalisk
6 Tydlig växelströmsmodulerad ton,
stabil och musikalisk
7 Nästan ren likströmston, ostabil, med tydligt brum
8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller ojämnheter
9 Absolut ren likströmston, stabil
Top of page

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV