CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2006-03-11

TRAFIKFÖRKORTNINGAR
Nedan finns två tabeller:
 
 • Trafikförkortningar som ingår i proven för alla licensklasser
   
 • Övriga Trafikförkortningar som används av radioamatörer
   
 • End of page

  Trafikförkortningar som ingår i proven för alla licensklasser
  Förkortning Engelskt uttryck Svensk betydelse
  BK "break" avbryt(-a) sändningen
  CQ "seek you" allmänt anrop, till alla
  CW continuous wave telegrafik (A1A)
  DE from från......(anropssignal)
  K invitation to send "kom", uppmaning att sända
  MSG message meddelande, telegram
  PSE please var snäll och ...
  R received erhållit, mottagit
  RST readibility, signal-strengt, tone-report Rapportkod för "uppfattbarhet, "signalstyrka", "tonkvalitet (CW)"
  RX receiver radiomottagare
  TX transmitter radiosändare
  UR your din ditt, dina, er
  AR end of transmission Sluttecken +
  Använd vid telegrafi sammanbundet till ett tecken. Betyer slut på innehållet i sändningen. (Efter "AR" sänds anropssignalen följt av K eller KN.)

  eller
  end of work Avslutningtecken @.
  Använd vid telegrafi sammanbundet till ett tecken. (Används istället för K eller KN för att markera att förbindelsen är avslutad.)

   

  Övriga Trafikförkortningar som används av radioamatörer
  Förkortning Engelskt uttryck Svensk betydelse
  ABT about ungefär
  AM amplitude modulation amplitudmodulering
  ANT antenna antenn
  AR end of transmission "slut"
  B4 before tidigare, före, innan
  BCI broadcast interference rundradiostörning
  BN between, been mellan, har varit
  BUG "bug" bugg = automatisk morsenyckel
  C yes, correct ja, riktigt
  CL I am closing my station jag stänger stationen
  CLG calling anropar
  CUAGN see you again vi ses igen
  CUL see you later vi ses senare
  DR dear kära, käre
  DX distance avstånd
  ES and och
  FB fine business utmärkt, bra
  FC frequency frekvens
  FER for för
  FM from från
  FM frequency modulation frekvensmodulering
  FONE telephony, "phone" telefoni
  FR for för
  FREQ frequency frekvens
  GB good bye adjö
  GMT Greenwich mean time Greenwich-tid
  GP ground plane antenna GP-antenn
  GUD good bra
  HAM "ham" radiosändaramatör
  HI "hi" "skratt-tecken"
  INFO information upplysning, meddelande
  KN come - nobody else kom, till endast en station
  LID "lid" dålig telegrafist
  LW long wire antenna long-wire-antenn
  MIKE microphone mikrofon
  MNI many många
  NW now nu
  OB, OC old boy, chap "gamle gosse, gamle kamrat"
  OM old man "gamle vän"
  OP operator (radio-) operatör
  PWR power effekt
  RCV receive ta emot
  RCVR receiver mottagare
  RIG "rig" stationsutrustning
  RPRT report rapport, rapportera
  RPT repeat repetera, upprepa
  RTTY radio teletype fjärrskrift (via radio)
  SIGS signals signaler, tecken
  SKED schedule passningstid, tidtabell
  SSB single side band enkelt sidband
  SSTV slow scan TV smalbands-TV
  SWL short wave listener kortvågslyssnare
  TNX thanks tack
  TU thank you tack
  TVI TV interference televisionsstörningar
  UFB ultra fine business ypperlig(t), bästa tänkbara
  VFB very fine business jättebra
  WX weather väder, väderlek
  XMTR transmitter sändare
  XYL married woman gift kvinna
  YL young lady flicka, fästmö
  73 best wishes hjärtliga hälsningar
  88 love and kisses "puss och kram"

   

  CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
  www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV